Vyhledávání

 

 

Mateřská škola je trojtřídní. Počet zapsaných dětí, na školní rok 2016/2017, je 84. Ve všech třídách jsou děti od 3 do 7 let. Škola se nachází v klidném prostředí vedle Centrálního parku na Jižních svazích.

1. třída

pedagogické pracovnice
Bc. Dorotíková Magdalena, Krejčí Ludmila

 

**********************************************************

2. třída


pedagogické pracovnice:
Andrýsková Jitka, Smažinková Zdena

 


******************************************************

3. třída


pedagogické pracovnice
Bc. Gogelová Eliška, Khainová Dana

 

******************************************************

          Správní zaměstnanci:

Kozmíková Dana -  vedoucí stravov​ání
Vitmanová Dagmar -  hlavní kuchařka
Šolcová  Marcela -   kuchařka
Teixeirová  Anna  -   školnice
Stavělová Pavlína -  pracovnice na úklid


 

Mateřská škola pracuje ve školním roce 2016/2017 dle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem:

Dvanáct měsíců
bar
evný rok očima dítěte

Krédo mateřské školy

spokojenost a úsměv na tváři dítěte - mateřská škola plná pohody"

KONCEPCE: mateřská škola vychází z výchovy dítěte v rodině, dbá na nenásilný přechod do kolektivu a tím usnadňuje dítěti první krůčky bez rodičů. Škola respektuje indiv. potřeby každého dítěte, dává dítěti dostatek podpory a péče, kterou potřebuje. Rozvíjí celou osobnost dítěte, dává mu základ pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, učí dítě být samo sebou a tím ho připravuje na úspěšné zvádnutí dalších životních situací.

ZAMĚŘENÍ: rozvíjet přirozený vývoj osobnosti předškolního dítěte prožitkovým učením se zaměřením na specifické oblasti estetického cítění, respektování osobnosti dítěte a individuální přístup ke všem věkovým skupinám. MŠ bude posilovat vztahy dítěte k okolí - k osobám, přírodě i prostředí.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBSAHUJE 4 INTEGROVANÉ BLOKY:

1. HRY A BARVY PODZIMU

2. HRY A BARVY ZIMY

3. HRY A BARVY JARA

4. HRY A BARVY LÉTA
 

Školní vzdělávací program a jeho tématické bloky byly sestaveny dle písně "Dvanáct měsíců" - tato píseň provází celý výchovně-vzdělávací proces.

Integrované bloky jsou v jednotlivých třídách mateřské školy každoročně aktualizovány vzhledem k požadavkům dané skupiny dětí /zaměření, schopnosti dětí/

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH BUDE ZVEŘEJŇOVÁNA FORMOU NÁSTĚNEK.

Školní vzdělávací program je uložen v ředitelně MŠ i v jednotlivých třídách.Třídní vzdělávací program je v každé třídě vypracováván a aktualizován pedagogickými pracovnicemi - možnost prostudování, připomínkování, k nahlédnutí rodičovské veřejnosti.

Přeji příjemné prožití školního roku v naší mateřské škole
        
              

                                                                                                                   


Klik na nadpis článku

.

PREVENTIVNÍ SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ ZRAKU PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

19.10.2016 10:55
VYŠETŘENÍ ZRAKU PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI: dne 03. 11. 2016, v mateřské škole. Vyšetření zraku není hrazeno zdravotními pojišťovnami. POPLATEK činí 150,- Kč. Tuto finanční částku předejte proti podpisu učitelce ve třídě. Příjmový doklad o zaplacení bude vystaven zdravotnickým pracovníkem. Příjmový doklad...

PRŮKAZ MALÉHO BRUSLAŘE

04.10.2016 11:05
Opět jsou k dispozici "BRUSLENKY" - kdo má zájem "bruslit" se svým dítětem, má možnost si vyzvednout v jednotlivých třídách "PRŮKAZ MALÉHO BRUSLAŘE". Průkaz opravňuje ke vstupu na 2. ledovou plochu vždy v úterý od 16 do 17 hodin. V době konání mistrovských zápasů ELH je bruslení vždy zrušeno!!!...

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE - PŘIVÁDĚNÍ A ODVÁDĚNÍ DĚTÍ

11.09.2016 09:55
POZOR ZMĚNA: od 12. 09. 2016: pokud přivádíte své dítě mezi 6.00 - 7.00 hod. do mateřské školy a odvádíte dítě mezi 15.30 - 16.30 hod.: je třeba dítě přichystat ve "své šatně" a PŘEDAT DO TŘÍDY "KUŘÁTEK" - nahoře v 1. poschodí - OSOBNĚ PANÍ UČITELCE. SCHÁZENÍ: 6.00 - 7.00 hod. - předat dítě do...

KHS ZLÍN

08.09.2016 11:19
KHS informuje o základních pravidlech prevence šíření infekční žloutenky. Podrobné  informace k této problematice jsou na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd.

ZÁLOHA NA STRAVNÉ 2016/2017

06.09.2016 11:20
Zálohu na stravné můžete zaplatit v úřední hodiny: 14.00 - 16.00 hodin v kanceláři vedoucí stravování ve dnech: 15. 09., 22. 09., a 29. 09. 2016. Dne 08. 09. nebude vedoucí stravování přítomna. Děkujeme za pochopení.

KROUŽKY - školní rok 2016/2017

06.09.2016 11:18
Začínáme: 19. 10. 2016 - pohybový kroužek zaměřen na atletiku a 20. 10. 2016 - výuka anglického jazyka - podrobné informace čtěte v sekci KROUŽKY a na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd.

VRÁCENÍ ZÁLOH NA STRAVNÉ

14.06.2016 10:51
Vrácení záloh na stravné proběhne v říjnu - na účty. Rodiče, kteří zaplatili hotově nebo složenkou, si vyzvednou zálohu v říjnu u vedoucí stravování: vždy v úřední den - každý čtvrtek v měsíci od 14.00 - 16.00 hodin. V případě nesrovnalostí a problémů - volejte paní Kozmíkové, vedoucí ŠJ. telefon:...

FOTOZPRÁVA Z ŠVP

01.06.2016 15:32
V sekci FOTO je fotoreportáž z školy v přírodě.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

29.03.2016 13:40
Výsledky přijímacího řízení budou v sekci PROVOZ, až do konce školního roku.. Jsou zde identifikační a registrační čísla přijatých dětí. Žádám rodiče, jejichž dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017 i na jinou mateřskou školu a pokud do MŠ ZLÍN, ČESKÁ 4790 NENASTOUPÍ,...