Vyhledávání

 

VÝSLEDKY
přijímacího řízení na školní rok 2017/2018

Seznam registračních a identifikačních čísel

POŘADÍ ID REG.Č.
1. 423 MS4-002
2. 418 MS4-003
3. 602 MS4-007
4. 268 MS4-022
5. 396 MS4-029
6. 766 MS4-031
7. 364 MS4-032
8. 442 MS4-034
9. 585 MS4-039
10. 813 MS4-048
11. 192 MS4-052
12. 708 MS4-054
13. 787 MS4-056
14. 617 MS4-059
15. 594 MS4-062
16. 753 MS4-082
17. 319 MS4-089
18. 277 MS4-091
19. 846 MS4-092
 

 

 

 

Mateřská škola je trojtřídní. Počet zapsaných dětí, na školní rok 2016/2017, je 84. Ve všech třídách jsou děti od 3 do 7 let. Škola se nachází v klidném prostředí vedle Centrálního parku na Jižních svazích.

1. třída

pedagogické pracovnice
Bc. Dorotíková Magdalena, Krejčí Ludmila

 

**********************************************************

2. třída


pedagogické pracovnice:
Andrýsková Jitka, Smažinková Zdena

 


******************************************************

3. třída


pedagogické pracovnice
Bc. Gogelová Eliška, Khainová Dana

 

******************************************************

          Správní zaměstnanci:

Kozmíková Dana -  vedoucí stravov​ání
Vitmanová Dagmar -  hlavní kuchařka
Šolcová  Marcela -   kuchařka
Teixeirová  Anna  -   školnice
Stavělová Pavlína -  pracovnice na úklid

 

Mateřská škola pracuje ve školním roce 2016/2017 dle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem:

Dvanáct měsíců
bar
evný rok očima dítěte

Krédo mateřské školy

spokojenost a úsměv na tváři dítěte - mateřská škola plná pohody"

KONCEPCE: mateřská škola vychází z výchovy dítěte v rodině, dbá na nenásilný přechod do kolektivu a tím usnadňuje dítěti první krůčky bez rodičů. Škola respektuje indiv. potřeby každého dítěte, dává dítěti dostatek podpory a péče, kterou potřebuje. Rozvíjí celou osobnost dítěte, dává mu základ pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, učí dítě být samo sebou a tím ho připravuje na úspěšné zvádnutí dalších životních situací.

ZAMĚŘENÍ: rozvíjet přirozený vývoj osobnosti předškolního dítěte prožitkovým učením se zaměřením na specifické oblasti estetického cítění, respektování osobnosti dítěte a individuální přístup ke všem věkovým skupinám. MŠ bude posilovat vztahy dítěte k okolí - k osobám, přírodě i prostředí.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBSAHUJE 4 INTEGROVANÉ BLOKY:

1. HRY A BARVY PODZIMU

2. HRY A BARVY ZIMY

3. HRY A BARVY JARA

4. HRY A BARVY LÉTA
 

Školní vzdělávací program a jeho tématické bloky byly sestaveny dle písně "Dvanáct měsíců" - tato píseň provází celý výchovně-vzdělávací proces.

Integrované bloky jsou v jednotlivých třídách mateřské školy každoročně aktualizovány vzhledem k požadavkům dané skupiny dětí /zaměření, schopnosti dětí/

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH BUDE ZVEŘEJŇOVÁNA FORMOU NÁSTĚNEK.

Školní vzdělávací program je uložen v ředitelně MŠ i v jednotlivých třídách.Třídní vzdělávací program je v každé třídě vypracováván a aktualizován pedagogickými pracovnicemi - možnost prostudování, připomínkování, k nahlédnutí rodičovské veřejnosti.

Přeji příjemné prožití školního roku v naší mateřské škole
        
              

                                                                                                                   


Klik na nadpis článku

.

VRÁCENÍ ZÁLOH NA STRAVNÉ

19.06.2017 14:07
UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE, KTERÝM ODCHÁZÍ DÍTĚ Z MŠ: záloha na stravné 500,- Kč bude vrácena v průběhu října 2017 na účet těm rodičům, kteří platí inkasem - nerušte si účet. Rodiče, kteří platí přes internet nebo hotově, si zálohu vyzvednou u vedoucí stravování v říjnu v úřední hodiny /vždy ve čtvrtek...

ŠKOLNÉ - PRÁZDNINY 2017

14.06.2017 10:05
Červenec: 365,- Kč /MŠ uzavřena pouze 4 pracovní dny v měsíci/, srpen: 0,- Kč /MŠ uzavřena/.

KROUŽKY V MŠ - UKONČENY

12.06.2017 12:31
Pouze POHYBOVÝ KROUŽEK -  poslední slavnoustní ukončení : "DEN SE SPORŤÁČKEM" dne 20. 06. 2017. Podrobné informace budou včas zde na web. stránkách a na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd.

PŘERUŠENÍ PROVOZU - PRÁZDNINY 2017

04.03.2017 08:19
Po projednání se zřizovatelem bude MŠ Česká v době letních prázdnin uzavřena: 03. 07 - 09. 07. 2017 a 31. 07. - 31. 08. 2017. O rozsahu přerušení provozu všech mateřských škol ve Zlíně jsou informace na www.mestozlin.cz, v sekci Oblast školství - informace pro občany. Pokud potřebujete zajistit...

KONTROLA UZAVŘENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ

24.01.2017 08:58
Vážení rodiče, i přes veškeré upozornění na vchodových dveřích, se neustále opakuje stejná situace - DVEŘE NEJSOU DOVŘENY!! KONTROLUJTE PŘI PŘÍCHODU DO MŠ I ODCHODU Z BUDOVY UZAVŘENÍ DVEŘÍ. JDE O BEZPEČNOST VAŠICH DĚTÍ!! Děkujeme za spolupráci.