Vyhledávání

Mateřská škola je trojtřídní. Počet zapsaných dětí, na školní rok 2016/2017, je 84. Ve všech třídách jsou děti od 3 do 7 let. Škola se nachází v klidném prostředí vedle Centrálního parku na Jižních svazích.

1. třída

pedagogické pracovnice
Bc. Dorotíková Magdalena, Krejčí Ludmila

 

**********************************************************

2. třída


pedagogické pracovnice:
Andrýsková Jitka, Smažinková Zdena

 


******************************************************

3. třída


pedagogické pracovnice
Bc. Gogelová Eliška, Khainová Dana

 

******************************************************

          Správní zaměstnanci:

Kozmíková Dana -  vedoucí stravov​ání
Vitmanová Dagmar -  hlavní kuchařka
Šolcová  Marcela -   kuchařka
Teixeirová  Anna  -   školnice
Stavělová Pavlína -  pracovnice na úklid


 

Mateřská škola pracuje ve školním roce 2016/2017 dle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem:

Dvanáct měsíců
bar
evný rok očima dítěte

Krédo mateřské školy

spokojenost a úsměv na tváři dítěte - mateřská škola plná pohody"

KONCEPCE: mateřská škola vychází z výchovy dítěte v rodině, dbá na nenásilný přechod do kolektivu a tím usnadňuje dítěti první krůčky bez rodičů. Škola respektuje indiv. potřeby každého dítěte, dává dítěti dostatek podpory a péče, kterou potřebuje. Rozvíjí celou osobnost dítěte, dává mu základ pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, učí dítě být samo sebou a tím ho připravuje na úspěšné zvádnutí dalších životních situací.

ZAMĚŘENÍ: rozvíjet přirozený vývoj osobnosti předškolního dítěte prožitkovým učením se zaměřením na specifické oblasti estetického cítění, respektování osobnosti dítěte a individuální přístup ke všem věkovým skupinám. MŠ bude posilovat vztahy dítěte k okolí - k osobám, přírodě i prostředí.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBSAHUJE 4 INTEGROVANÉ BLOKY:

1. HRY A BARVY PODZIMU

2. HRY A BARVY ZIMY

3. HRY A BARVY JARA

4. HRY A BARVY LÉTA
 

Školní vzdělávací program a jeho tématické bloky byly sestaveny dle písně "Dvanáct měsíců" - tato píseň provází celý výchovně-vzdělávací proces.

Integrované bloky jsou v jednotlivých třídách mateřské školy každoročně aktualizovány vzhledem k požadavkům dané skupiny dětí /zaměření, schopnosti dětí/

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH BUDE ZVEŘEJŇOVÁNA FORMOU NÁSTĚNEK.

Školní vzdělávací program je uložen v ředitelně MŠ i v jednotlivých třídách.Třídní vzdělávací program je v každé třídě vypracováván a aktualizován pedagogickými pracovnicemi - možnost prostudování, připomínkování, k nahlédnutí rodičovské veřejnosti.

Přeji příjemné prožití školního roku v naší mateřské škole
        
              

                                                                                                                   


Klik na nadpis článku

.

POHYBOVÝ KROUŽEK 2017

10.02.2017 14:15
Ve středu: 22. 02. 2017 jdeme PLAVAT DO MĚSTSKÝCH LÁZNÍ /dětský bazén/.Kdo má zájem, nahlásí paní učitelce L. Krejčí nejpozději v úterý 21. 02. 2017. Děti si vyzvednete v 16.00 hodin VE VSTUPNÍ HALE /u bazénu/. Do batohu dětem připravte: plavky, pl. čepici /popř. i brýle/, ručník + malou svačinku a...

KRÁDEŽE Z AUT

09.02.2017 09:47
Stále dochází ke krádežím z aut v době, kdy rodiče přivádí a odvádí děti z mateřských škol. POKUD UVIDÍTE PODEZŘELOU OSOBU, VOLEJTE 156 MPZ nebo 158 PČR. Policie bude okamžitě reagovat. Tuto opakovanou zprávu zaslal vedoucí odboru školství.

KONTROLA UZAVŘENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ

24.01.2017 08:58
Vážení rodiče, i přes veškeré upozornění na vchodových dveřích, se neustále opakuje stejná situace - DVEŘE NEJSOU DOVŘENY!! KONTROLUJTE PŘI PŘÍCHODU DO MŠ I ODCHODU Z BUDOVY UZAVŘENÍ DVEŘÍ. JDE O BEZPEČNOST VAŠICH DĚTÍ!! Děkujeme za spolupráci.

VOLNÉ BRUSLENÍ - 26. 02. 2017

23.01.2017 10:27
Klub HC PSG Zlín, z. s. pořádá zdarma pro děti z mateřských škol v doprovodu rodičů volné bruslení na PSG Aréně: 26. 02. 2017 od 8.45hod. do 9.45 hodin. Klub tuto akci pořádá pro děti, které prokazatelně navštěvují mateřskou školu. Po dobu volného bruslení má za dítě plnou zodpovědnost rodič nebo...

NEŠTOVICE

17.01.2017 13:43
V mateřské škole je výskyt neštovic. Kontrolujte své děti. Děkujeme za spolupráci.

POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ - V ROCE 2016

12.01.2017 11:11
POTVRZENÍ se vydává pro účely UPLATNĚNÍ SLEVY NA DANI za zdaňovací období roku 2016. Potvrzení bude vydávat vedoucí ŠJ paní Kozmíková - každý čtvrtek: 14.00 - 16.00 hodin.

JARNÍ KURZ PLAVÁNÍ

12.01.2017 11:06
Předběžná informace: JARNÍ KURZ PLAVÁNÍ: začínáme 12. 05. 2017. Jarní kurz je pokračováním kurzu podzimního - pro již přihlášené děti. Podrobné informace budou včas na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd a zde na web.stránkách.

ZMĚNA - ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - LEDEN 2017

05.12.2016 12:51
Vážení rodiče, dle novely č. 564/2006, § 6 nastává změna - úplata za předškolní vzdělávání musí být placena předem - je splatná do 15. za příslušný kalendářní měsíc. Stravné se platí jako dosud. Děkujeme za pochopení.

BRUSLENÍ DĚTÍ - BRUSLENKY - ZMĚNA!!!!

14.11.2016 10:50
Od 01. 12. 2016 dochází ke změně času vyhrazeného bruslení na "BRUSLENKY". NOVÝ ROZPIS: BRUSLENÍ JE ZAJIŠTĚNO OD 17.15 hodin do 18.15 hodin. Vše ostatní zůstává v platnosti.

PRŮKAZ MALÉHO BRUSLAŘE

04.10.2016 11:05
Opět jsou k dispozici "BRUSLENKY" - kdo má zájem "bruslit" se svým dítětem, má možnost si vyzvednout v jednotlivých třídách "PRŮKAZ MALÉHO BRUSLAŘE". Průkaz opravňuje ke vstupu na 2. ledovou plochu vždy v úterý od 16 do 17 hodin. V době konání mistrovských zápasů ELH je bruslení vždy zrušeno!!!...
1 | 2 >>