Vyhledávání

 

Mateřská škola je trojtřídní. Počet zapsaných dětí, na školní rok 2016/2017, je 84. Ve všech třídách jsou děti od 3 do 7 let. Škola se nachází v klidném prostředí vedle Centrálního parku na Jižních svazích.

1. třída

pedagogické pracovnice
Bc. Dorotíková Magdalena, Krejčí Ludmila

 

**********************************************************

2. třída


pedagogické pracovnice:
Andrýsková Jitka, Smažinková Zdena

 


******************************************************

3. třída


pedagogické pracovnice
Bc. Gogelová Eliška, Khainová Dana

 

******************************************************

          Správní zaměstnanci:

Kozmíková Dana -  vedoucí stravov​ání
Vitmanová Dagmar -  hlavní kuchařka
Šolcová  Marcela -   kuchařka
Teixeirová  Anna  -   školnice
Stavělová Pavlína -  pracovnice na úklid


 

Mateřská škola pracuje ve školním roce 2016/2017 dle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem:

Dvanáct měsíců
bar
evný rok očima dítěte

Krédo mateřské školy

spokojenost a úsměv na tváři dítěte - mateřská škola plná pohody"

KONCEPCE: mateřská škola vychází z výchovy dítěte v rodině, dbá na nenásilný přechod do kolektivu a tím usnadňuje dítěti první krůčky bez rodičů. Škola respektuje indiv. potřeby každého dítěte, dává dítěti dostatek podpory a péče, kterou potřebuje. Rozvíjí celou osobnost dítěte, dává mu základ pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, učí dítě být samo sebou a tím ho připravuje na úspěšné zvádnutí dalších životních situací.

ZAMĚŘENÍ: rozvíjet přirozený vývoj osobnosti předškolního dítěte prožitkovým učením se zaměřením na specifické oblasti estetického cítění, respektování osobnosti dítěte a individuální přístup ke všem věkovým skupinám. MŠ bude posilovat vztahy dítěte k okolí - k osobám, přírodě i prostředí.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBSAHUJE 4 INTEGROVANÉ BLOKY:

1. HRY A BARVY PODZIMU

2. HRY A BARVY ZIMY

3. HRY A BARVY JARA

4. HRY A BARVY LÉTA
 

Školní vzdělávací program a jeho tématické bloky byly sestaveny dle písně "Dvanáct měsíců" - tato píseň provází celý výchovně-vzdělávací proces.

Integrované bloky jsou v jednotlivých třídách mateřské školy každoročně aktualizovány vzhledem k požadavkům dané skupiny dětí /zaměření, schopnosti dětí/

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH BUDE ZVEŘEJŇOVÁNA FORMOU NÁSTĚNEK.

Školní vzdělávací program je uložen v ředitelně MŠ i v jednotlivých třídách.Třídní vzdělávací program je v každé třídě vypracováván a aktualizován pedagogickými pracovnicemi - možnost prostudování, připomínkování, k nahlédnutí rodičovské veřejnosti.

Přeji příjemné prožití školního roku v naší mateřské škole
        
              

                                                                                                                   


Klik na nadpis článku

.

ZMĚNA - ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - PROSINEC 2016

05.12.2016 12:51
Vážení rodiče, dle novely č. 564/2006, § 6 nastává změna - úplata za předškolní vzdělávání musí být placena předem - je splatná do 15. za příslušný kalendářní měsíc. Z tohoto důvodu proběhne mimořádně platba školného v měsíci prosinci 2x - 1x z účtů za listopad 2016 a 1x hotově za...

BRUSLENÍ DĚTÍ - BRUSLENKY - ZMĚNA!!!!

14.11.2016 10:50
Od 01. 12. 2016 dochází ke změně času vyhrazeného bruslení na "BRUSLENKY". NOVÝ ROZPIS: BRUSLENÍ JE ZAJIŠTĚNO OD 17.15 hodin do 18.15 hodin. Vše ostatní zůstává v platnosti.

PŘERUŠENÍ PROVOZU - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 2016

09.11.2016 09:04
Mateřská škola bude v době vánočních svátků uzavřena: 23. 12. 2016 - 30. 12. 2016. Provoz bude zahájen 02. 01. 2017. Tato skutečnost byla projednána se zřizovatelem.

PRŮKAZ MALÉHO BRUSLAŘE

04.10.2016 11:05
Opět jsou k dispozici "BRUSLENKY" - kdo má zájem "bruslit" se svým dítětem, má možnost si vyzvednout v jednotlivých třídách "PRŮKAZ MALÉHO BRUSLAŘE". Průkaz opravňuje ke vstupu na 2. ledovou plochu vždy v úterý od 16 do 17 hodin. V době konání mistrovských zápasů ELH je bruslení vždy zrušeno!!!...

KHS ZLÍN

08.09.2016 11:19
KHS informuje o základních pravidlech prevence šíření infekční žloutenky. Podrobné  informace k této problematice jsou na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd.

KROUŽKY - školní rok 2016/2017

06.09.2016 11:18
Začínáme: 19. 10. 2016 - pohybový kroužek zaměřen na atletiku a 20. 10. 2016 - výuka anglického jazyka - podrobné informace čtěte v sekci KROUŽKY a na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd.

FOTOZPRÁVA Z ŠVP

01.06.2016 15:32
V sekci FOTO je fotoreportáž z školy v přírodě.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

29.03.2016 13:40
Výsledky přijímacího řízení budou v sekci PROVOZ, až do konce školního roku.. Jsou zde identifikační a registrační čísla přijatých dětí. Žádám rodiče, jejichž dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017 i na jinou mateřskou školu a pokud do MŠ ZLÍN, ČESKÁ 4790 NENASTOUPÍ,...