Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Zlín, Česká 4790 , příspěvková organizace
Česká 4790
Zlín
76005

+420 577 141 257

msceskazlin@seznam.cz

          

      

Informace rodičům:

Příchod dětí do mateřské školy: 6.00 - 8.00 hod.

Rodičům je umožněno po předchozí domluvě s paní učitelkou přivést dítě        i v jinou dobu. Rodič nebo jím pověřená osoba přivede dítě převlečené do své třídy, osobně předá paní učitelce a v případě potřeby nahlásí zdravotní stav dítěte (očkování, nevolnost předešlý den, atd.) Dítě musí být bez teploty, silného nachlazení, infekční nemoci nebo jiných zdravotních problémů.      Paní učitelka přebírá odpovědnost za dítě po jeho převzetí od rodiče nebo jím pověřeného zástupce.

Mateřská škola se zamyká v 8.15 hod.

Vyzvedávání dětí z MŠ:

12.10-12.40 hod - děti, které přišly jen na dopolední pobyt.

14.15-16.30 hod - děti, které přišly na celodenní pobyt.

Mateřská škola bude v době vyzvedávání dětí odemčena, rodiče využívají pro vstup bezpečnostní čipy.

Děti vyzvedává rodič, nebo jím písemně pověřená osoba.