Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Zlín, Česká 4790 , příspěvková organizace
Česká 4790
Zlín
76005

+420 577 141 257

msceskazlin@seznam.cz

          

      

 Letní prázdninový provoz

 

Prázdniny 2020-tabulka.docx (15240)

 

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA JE V PROVOZU OD 1.7. DO 7.8.2020.

 

Přihláška - letní prázdniny 2020.doc (61952)

 

Do náhradní MŠ na období hlavních školních prázdnin se přijímají děti pouze v době uzavření jejich kmenové mateřské školy. Informujte se ve Vaší škole.

Na toto období je možné přijetí dítěte z jiné mateřské školy. Žádost lze podat na celý provoz, nebo na jeho část. Pro toto přijetí je nutné vyplnit následující přihlášku.

 POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

  • Vyplnit přihlášku, vytisknout ji
  • Zajistit si Žádost o vydání potvrzení o očkování z kmenové MŠ
  • Podepsanou přihlášku a oskenované (příp. ofocené) potvrzení o očkování zaslat na e-mailovou adresu: msceskazlin@seznam.cz
  • V případě, že rodiče nemají možnost odesílání e-mailem - je možné dohodnout si individuální postup na tel.: 776 417 669
  • Termín pro odeslání přihlášky a žádosti je stanoven od  20. května 2020 - 6:00 hodin, do 21. května 2020 - 16:00 hodin.
  • Informaci o přijetí obdrží žadatelé e-mailem
  • Přijatí uchazeči následně doručí originál podepsané přihlášky a kopii potvrzení o očkování do naší mateřské školy podle instrukcí