Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Zlín, Česká 4790 , příspěvková organizace
Česká 4790
Zlín
76005

+420 577 141 257

msceskazlin@seznam.cz

          

      

                    

Se Sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.
Záměrem tohoto projektu je prezentovat pohyb, jako každodenní přirozenou potřebu dětí, a zdravé řešení
volnočasových aktivit. Vede je ktýmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů, jak individuálních, tak skupinových. Děti jsou při cvičení rozděleny podle věku.
 
 

         

Projekt je zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti dětí a budování vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení pohádek rodičem a učitelkou.

 

 

 

Projekt Šablony II.

Naše MŠ z tohoto projektu získala finanční prostředky na školního asistenta a na projektové dny pro děti ve škole i mimo ni.