Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Zlín, Česká 4790 , příspěvková organizace
Česká 4790
Zlín
76005

+420 577 141 257

msceskazlin@seznam.cz

          

      

 Příjímání dětí pro školní rok 2020 - 2021:                 V současné době je MŠ plně obsazena. 

 

INFORMACE PRO RODIČE.

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA pro rodiče nových dětí, bude v mateřské škole ve třídě SLUNÍČEK, ve čtvrtek 25. 6. 2020 v 15.00 hodin. Nutná účast alespoň jednoho z rodičů – předání rozhodnutí o přijetí /oproti podpisu/,předání nutných tiskopisů a dalších informací.

Při přijetí dítěte do více MŠ, oznamte, co nejdříve do které MŠ nastoupí dítě docházku a kde nenastoupí.

Tuto informaci nám podejte písemně na e-mailovou adresu: msceskazlin@seznam.cz nebo poštou.

V případě uvolnění místa, budou oslovováni další, dosud nepřijatí žadatelé.

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ si můžete vyzvednout osobně již 27., 28. 5. 2020 od 8.00 do 16.00 hod.,oproti podpisu u ředitelky školy.

Osobně  nevyzvednutá rozhodnutí  o nepřijetí budou zaslána doporučeně poštou. V případě potřeby o doplnění informací se obraťte na ředitelku školy.    Telefon. kontakt: 776 417 669                             

 

 

 

 

INFORMACE PRO RODIČE.

Návrh TZ - zápis do MŠ.docx (14213)

 

 Průběh zápisu v naší Mateřské škole Zlín, Česká 4790

1. Pro dálkové podání přihlášky je možné využít datovou schránku školy: 7vck4k2

2. Pro využití podání přihlášky e-mailem je stanoven email:msceskazlin@seznam.cz email je nutné zaslat s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. emailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.

3. Pro možnost osobního podání  stanovila ředitelka následující postup:

  • rodiče mají možnost využít rezervačního systému a to v rámci stránek www.zapisdomszlin.cz
  • žádáme rodiče o maximální využití této možnosti
  • k předání přihlášky se dostaví rodiče bez dětí a to max. 5 min před rezervovaným termínem
  • po předání přihlášky a její kontrole rodiče neprodleně opustí místo zápisu
  • místo k předání bude řádně označeno a budou respektovány všechny aktuální pokyny příslušných orgánů
  • bez rezervace v systému budou uchazeči odbaveni v pořadí příchodu
  • prosíme rodiče o respektování všech pokynů při zápisu, děkujeme

 

Další postup:

- v zákonné lhůtě zveřejní ředitel školy seznam přijatých dětí a to jednak na webových stránkách školy a také na vstupních dveřích školy

- žádáme rodiče dětí, které do naší MŠ nenastoupí, neprodleně o sdělení této informace na e-mail: msceskazlin@seznam.cz, uvolníte tak místo ostatním - nepřijatým uchazečům

- schůzka rodičů nově přijatých dětí bude svolána v závislosti na aktuálních nařízení a epidemiologické situaci - rodiče budou informováni na webových stránkách školy a vstupních dveří školy

- rozhodnutí o přijetí obdrží rodiče přijatých dětí na této schůzce rodičů, rozhodnutí o nepřijetí dětí budou zaslány na adresu trvalého bydliště uvedeného v přihlášce

 

                                                             Těšíme se na setkání u zápisu...

 

 

 

 

Zápis do MŠ se uskuteční dne 13. května 2020 v čase  od 8:00 - 12:00 a od 13:00 - 16:00 hodin.                                  

Co vzít s sebou k zápisu:

- vytištěnou a vyplněnou žádost o přijetí dítěte                            k předškolnímu vzdělávání , potvrzenou lékařem, nebo kopii očkovacího průkazu.

- rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce,             u cizinců oprávnění pobývat na území  ČR

Registrace dětí v elektronickém systému
pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

bude možná od 14. 4. do 11. 5. 2020

 

  ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

Informace o zápisu do MŠ - viz odkaz na dokumenty vydané zřizovatelem MŠ, statutárním městem Zlín.


www.zapisdomszlin.cz/ 

OZV - ŠKOLSKÉ OBVODY ZŠ, MŠ.doc (95,5 kB)

V případě potřeby o doplnění informací se obraťte na ředitelku školy.

Telefonní kontakt: 577 141 257 

 

ŠKOLSKÉ OBVODY ZDE