Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Zlín, Česká 4790 , příspěvková organizace
Česká 4790
Zlín
76005

+420 577 141 257

msceskazlin@seznam.cz

   

      

                                      INFORMACE PRO RODIČE.

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

Informace o zápisu do MŠ - viz odkaz na dokumenty vydané zřizovatelem MŠ, statutárním městem Zlín.

OZV - ŠKOLSKÉ OBVODY ZŠ, MŠ.doc (97792)

ZÁPIS DO MŠ 2019 - 2020.doc (53248)

 

Informativní schůzka pro rodiče nových dětí bude v MŠ, ve třídě Sluníček, ve čtvrtek 27.6.2019 v 15:00 hod.

Nutná je účast alespoň jednoho z rodičů - předání rozhodnutí o přijetí, tiskopisů a dalších informací.

Při přijetí dítěte do MŠ oznamte co nejdříve, zda Vaše dítě nastoupí nebo ne.

Tuto informaci podejte písemně na naši e-mailovou adresu: msceskazlin@seznam.cz nebo poštou.

V případě uvolnění místa budou oslovováni další, dosud nepřijatí žadatelé.

 

Rozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednout osobně oproti podpisu u ředitelky školy.

A to 30. a 31.5.2019 od 8.00 do 16.00 hod. nebo 3. a 4.6.2019 od 7.00 do 13.00 hod.

Osobně nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeně poštou.

V případě potřeby o doplnění informací se obraťte na ředitelku školy.

Telefonní kontakt: 577 141 257 

 

 

 

Co vzít s sebou k zápisu:

- vytištěnou a vyplněnou žádost o přijetí dítěte                               k předškolnímu vzdělávání , potvrzenou lékařem

- rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce,             u cizinců oprávnění pobývat na území  ČR

Registrace dětí v elektronickém systému
pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

www.zapisdomszlin.cz

bude možná od 16. 4. do 14. 5. 2019