Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Zlín, Česká 4790 , příspěvková organizace
Česká 4790
Zlín
76005

+420 577 141 257

msceskazlin@seznam.cz

       

      

                                      INFORMACE PRO RODIČE.

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

Zápis do mateřské školy od školního roku 2019/2020 se bude konat

v MŠ 15. května 2019 v čase od 8.00 - 12.00 a od 13.00 - 16.00 hodin.

Informace o zápisu do MŠ - viz odkaz na dokumenty vydané zřizovatelem MŠ, statutárním městem Zlín.

OZV - ŠKOLSKÉ OBVODY ZŠ, MŠ.doc (97792)

ZÁPIS DO MŠ 2019 - 2020.doc (53248)

 

 

Při přijetí dítěte do více MŠ oznamte, co nejdříve, ve které MŠ nastoupí dítě docházku.

Tuto informaci podejte písemně na naši e-mailovou adresu: msceskazlin@seznam.cz nebo poštou.

V případě uvolnění místa budou oslovováni další, dosud nepřijatí žadatelé.

 

Rozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednout osobně oproti podpisu u ředitelky školy.

Osobně nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeně poštou.

V případě potřeby o doplnění informací se obraťte na ředitelku školy.

Telefonní kontakt: 577 141 257 

 

 

 

Co vzít s sebou k zápisu:

- vytištěnou a vyplněnou žádost o přijetí dítěte                               k předškolnímu vzdělávání , potvrzenou lékařem

- rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce,             u cizinců oprávnění pobývat na území  ČR

Registrace dětí v elektronickém systému
pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

www.zapisdomszlin.cz

bude možná od 16. 4. do 14. 5. 2019