Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Zlín, Česká 4790 , příspěvková organizace
Česká 4790
Zlín
76005

+420 577 141 257

msceskazlin@seznam.cz

          

      

ŠKOLNÉ 2015/2016

27.08.2015 11:15

VÝŠE ŠKOLNÉHO - školní rok 2015/2016: 542,- Kč. Osvobozeni od platby školného jsou pouze "předškoláci". Děti s odkladem školní docházky platí školné v plné výši.