Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Zlín, Česká 4790 , příspěvková organizace
Česká 4790
Zlín
76005

+420 577 141 257

msceskazlin@seznam.cz

          

      

ZNAČENÍ POTRAVINOVÝCH ALERGENŮ

27.11.2014 11:59

Značení potravinových alergenů /u pokrmu je číslo potr. alergenu/. Značení se řídí směrnicí 1169/11 EU. Dne 13/12 2014 nabývá směrnice platnost. Školní jídelna má funkci pouze informační. Seznam potravinových alergenů a podrobné informace budou k prostudování na nástěnce vedle jídelníčku.