Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Zlín, Česká 4790 , příspěvková organizace
Česká 4790
Zlín
76005

+420 577 141 257

msceskazlin@seznam.cz

          

      

Aktivity naší MŠ

DOPLŇKOVÉ  AKTIVITY NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Naše mateřská škola nabízí pro školní rok 2020/2021 tyto doplňkové aktivity:

LOGOPEDICKÁ PREVENCE:

Projekt je zaměřen na logopedickou prevenci a správnou výslovnost.Cílem projektu je rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, nácvik správné výslovnosti jednotlivých hlásek a rozvoj komunikačních dovedností.Projekt vedou paní učiteky:

Dana Khainová, Mgr.Eliška Gogelová a Ludmila Klemšová využívají různých her a cvičení. Vše zapisují do sešitku pro spolupráci s rodiči.

PLAVECKÝ VÝCVIK:

Kurz plavání je určen zejména pro předškolní děti, probíhá jednou ročně. Děti navštěvují Plavecké centrum Nike na Jižních Svazích.

DNY PRO ZDRAVÍ:

Navštěvujeme s dětmi tělocvičnu 17. ZŠ Zlín, kde se děti seznamují nejen s prostory tělocvičny, ale také s různým nářadím i náčiním. Děti mají možnost pro své zdraví si zacvičit a zahrát si různé pohybové hry na velkém prostoru, které tělocvična nabízí.

MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA:

Jedná se o projektové dny v naší MŠ. Projekt je zaměřen na polytechnickou výchovu. Děti se učí zručnosti a procvičují logické myšlení.

 

 

          

Projekty pro předškoláky.

Zařazení do režimu dne: náhradní odpočinkové aktivity  ve dnech

středa a čtvrtek 13:20- 14:00 hodin

Šikovné ručičky 

Projekt je zaměřen na rozvoj jemné motoriky, na ovládání koordinaci ruky        a oka, na rozvíjení estetického vnímání světa, fantazie a představivosti. 

Děti svou manuální zručnost, tvořivost, soustředění, talent a chuť tvořit 

budou uplatňovat při práci s různými výtvarnými technikami, 

které děti již znají a také se seznámí s úplně novými technikami a možnostmi. 

Rozeznávání barev a jejich odstíny. 

Společné práce budou dětem pro radost a také poslouží jako výzdoba MŠ.

                                        

 

Malí světáci

Projekt je zaměřen na prohloubení a získávání nových poznatků

o místě bydliště, rodné zemi, jednotlivých kontinentech a celé naší planetě.

Děti se seznámí s kulturními zvyky různých zemí, poslechnou si hymny

a poznají státní symboly těchto zemí.

Naučí se pozdravy a základní zdvořilostní fráze ve většině světových jazyků.

                                  

Hrátky s předškoláky

Projekt je zaměřen na rozvoj v předčtenářské a předmatematické gramotnosti.

Počítání, psaní, přemýšlení, kreslení zaměřené na rozvoj grafomotoriky,

myšlenkových procesů, matematických představ, smyslového vnímání,

samostatného plnění jednotlivých úkolů + činnosti v daném časovém 

intervalu.

Zahrnuje úspěšný vstup do základní školy.

  TRADIČNÍ AKCE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY.

 

V průběhu školního roku zařazujeme do vzdělávacího programu tradiční akce, které se nám osvědčily, jako přínosné a zajímavé pro děti:

 

·       Návštěva dopravního hřiště v Malenovicích

·       Zelená ulice – Evropský týden mobility

·       Podzimní tvoření dětí s rodiči – Podzimníčci

·       Plavání 2x ročně (podzim, jaro) v plaveckém centru Vlnka na JS

·       Dny pro zdraví – návštěvy tělocvičny 17. ZŠ

·       Návštěvy knihovny na Jižních Svazích (několikrát ročně)

·       Strašidýlkový karneval v MŠ

·       Barevný týden v MŠ

·       Pečení a zdobení perníčků s dětmi

·       Vycházky do lesa – Zamykaní lesa, krmení zvířátek

·       Mikuláš v MŠ společně s rejem masek

·       Vánoční koncert – Country

·       Vánoční koledování dětí a rodičů

·       Nadílka dárečků u vánočního stromečku

·       Beseda s Městskou policií Zlín, spojenou s ukázkou výcviku 

         policejních psů

·       Školní karneval

·       Vítání jara – Odemykání lesa, vycházky do lesa

·       Velikonoce v MŠ

·       Návštěva první třídy ZŠ s předškoláky

·       Sokolníci – Přehlídka ptactva na školní zahradě

·       Odpoledne pro moji maminku ke Dni maminek

·       Oslava Dne dětí, společně na školní zahradě i s rodiči

·       Polodenní výlet dětí

·       Rozloučení s předškoláky

·       Vánoční a jarní fotografování dětí

·       Divadelní a kouzelnická představení v MŠ

·       Sportovní dopoledne

·       Žonglérská show v MŠ

·       Návštěva Kina Zlaté jablko

·       Návštěva Městského divadla Zlín

·       Zapojování do výtvarných projektů

·       Další akce, které vznikají z potřeby školy v průběhu roku