Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Zlín, Česká 4790 , příspěvková organizace
Česká 4790
Zlín
76005

+420 577 141 257

msceskazlin@seznam.cz

Aktivity naší MŠ

                                     DOPLŇKOVÉ  AKTIVITY NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Naše mateřská škola nabízí pro školní rok 2017/2018 tyto doplňkové aktivity:

LOGOPEDICKÁ PREVENCE:

Projekt je zaměřen na logopedickou prevenci a správnou výslovnost.Cílem projektu je rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, nácvik správné výslovnosti jednotlivých hlásek a rozvoj komunikačních dovedností.Projekt vede paní učitelka z Koťátek – Dana Khainová, využívá různých her a cvičení. Vše zapisuje do sešitku pro rodiče.

ANGLIČTINA HROU:

Projekt je zaměřen zejména pro předškolní děti, zařazen je jednou za týden po obědě, jako náhradní odpočinková aktivita.Cíl tohoto projektu je zaměřen na rozvoj znalosti základů anglického jazyka dětí. Každé z dětí má svoji knihu ,,Angličtina dětem“, pomocí níž se společně s paní učitelkou seznamují s tématy, jako jsou například rodina, zvířata, barvy, čísla, roční období, atd.Projekt vede paní učitelka z Kuřátek – Veronika Balážiková, která se s dětmi učí anglické básničky, písničky a také pohybové hry.

KERAMIKA V MŠ:

Projekt vznikl ve spolupráci s DDM ASTRA.Cílem tohoto projektu je především procvičení jemné motoriky, rozvíjení tvořivosti a fantazie při práci s keramickou hlínou a výtvarným materiálem.Projekt vede paní učitelka z DDM ASTRA – Aneta Balajková, která s dětmi  dělá výrobky dle ročního období.

PLAVECKÝ VÝCVIK:

Kurz plavání je určen zejména pro předškolní děti, probíhá dvakrát ročně –  podzim a jaro. Děti navštěvují Plavecké centrum VLNKA na Jižních Svazích.

DNY PRO ZDRAVÍ:

Navštěvujeme s dětmi  tělocvičnu 17. ZŠ Zlín, kde se děti seznamují nejen s prostory tělocvičny, ale také s různým nářadím i náčiním. Děti mají možnost pro své zdraví si zacvičit a zahrát si různé pohybové hry na velkém prostoru, které tělocvična nabízí.

Pro školní rok 2018/2019 plánujeme zařadit další projekty, například Hudebně pohybový.

 

 

                               TRADIČNÍ AKCE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY.

 

V průběhu školního roku zařazujeme do vzdělávacího programu tradiční akce, které se nám osvědčily jako přínosné a zajímavé pro děti:

 

·       Návštěva dopravního hřiště v Malenovicích

·       Zelená ulice – Evropský týden mobility

·       Podzimní tvoření dětí s rodiči – Podzimníčci

·       Plavání 2x ročně (podzim, jaro) v plaveckém centru Vlnka na JS

·       Dny pro zdraví – návštěvy tělocvičny 17. ZŠ

·       Návštěvy knihovny na Jižních Svazích (několikrát ročně)

·       Strašidýlkový karneval v MŠ

·       Barevný týden v MŠ

·       Pečení a zdobení perníčků s dětmi

·       Vycházky do lesa – Zamykaní lesa, krmení zvířátek

·       Mikuláš v MŠ společně s rejem masek

·       Vánoční koncert – Country

·       Vánoční koledování dětí a rodičů

·       Nadílka dárečků u vánočního stromečku

·       Beseda s Městskou policií Zlín, spojenou s ukázkou výcviku policejních psů

·       Školní karneval

·       Vítání jara – Odemykání lesa, vycházky do lesa

·       Velikonoce v MŠ

·       Návštěva první třídy ZŠ s předškoláky

·       Sokolníci – Přehlídka ptactva na školní zahradě

·       Odpoledne pro moji maminku ke Dni maminek

·       Oslava Dne dětí, společně na školní zahradě i s rodiči

·       Polodenní výlet dětí

·       Rozloučení s předškoláky

·       Vánoční a jarní fotografování dětí

·       Divadelní a kouzelnická představení v MŠ

·       Sportovní dopoledne

·       Žonglérská show v MŠ

·       Návštěva Kina Zlaté jablko

·       Návštěva Městského divadla Zlín

·       Zapojování do výtvarných projektů

·       Další akce, které vznikají z potřeby školy v průběhu roku