Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Zlín, Česká 4790 , příspěvková organizace
Česká 4790
Zlín
76005

+420 577 141 257

msceskazlin@seznam.cz

     

      

REŽIM DNE:

  6.00 - 8.30 hod.:  scházení dětí, přivítání, spontánní hry (hry k tématu, centra u                              stolečku i na koberci)
  
  7.30 - 8.30 hod.:  hygiena, podávání snídaně dle příchodu                                                               a potřeby každého dítěte
 
  8.00 - 9.30 hod.:  spontánní a řízené aktivity dětí v rámci TVP PV s návazností                                ŠVP PV (individuální, skupinové a frontální vzdělávací činnosti,                                   zdravotní cvičení)
 
  9.30 - 9.50 hod.:  hygiena, podávání přesnídávky
 
  9.50 -11.50 hod.: příprava na pobyt venku a pobyt venku, pohybové aktivity,                                    seznamování s přírodou a okolním světem, volné aktivity
 
11.50 -12.30 hod.:  hygiena, podávání oběda
 
12.30 -14.00 hod.:  hygiena, odpolední odpočinek s pohádkou, náhradní klidové                                 aktivity pro předškolní děti (projekty pro předškoláky)
 
14.00 -14.30 hod.:  hygiena, podávání odpolední svačiny
 
14.30 -16.30 hod.:  odpolední aktivity, pobyt na školní zahradě -dle počasí